Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen

Feb 19, 2021

Ett samtal med Hamid Kazemzadeh, yogalärare i Malmö. Om vägen till yogan och olika sätt att utöva den. 

 

INNEHÅLL

Intro. 00.00

Intervjun börjar. 04.45

Hamids väg till yogan. 05.20 

Yoga Teacher Training. 07.20

Yogastilarna: Vinyasa, Hatha, Yin och Nidra. 08.40

Hamids egen träning. 13.20

Skador. 15.00

Ashtanga...