Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen


May 6, 2021

Ett samtal med Katja Lindert Bergsten, leg. psykolog och psykoterapeut, om olika varianter av affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Katja är även lektor vid Psykologiska Institutionen vid Uppsala Universitet och ansvarig för den psykodynamiska inriktningen på Psykologprogrammet där. 

Vi pratar bland annat om fördelarna med att spela in terapisessioner på film, särdrag hos Affektfobiterapi respektive ISTDP samt olika sätt att öva självmedkänsla med klienter. 

 

INNEHÅLL

Intro. 

Förändringen av Psykologprogrammet i Uppsala. 03.00

Vad är affektfokuserad PDT? 08.45

Särdrag och begränsningar med ISTDP. 11.30

Fallbeskrivning: att konstruera en konflikttriangel. 17.45

Fallbeskrivning: att formulera ett mål med terapin. 23.30

Övningar i självmedkänsla. 30.15

Outro. 39.30

 

LÄNKAR m.m.

Förklaring av konflikttriangel-modellen. En 3-minuters Youtube-video som har lite dåligt ljud, men desto bättre innehåll.

https://www.youtube.com/watch?v=x7o-RHMBQOk

Artikeln som jag inte kan sluta prata om:

(du når den via https://upplysningen.libsyn.com )

"The varieties of STDP experience: Taking our theories lightly.", av Leigh McCullough och Nat Kuhn. (Ad Hoc Bulletin,Volume 13, Number 2, August 2009)

Affekta - ett nätverk av psykologer och socionomer som erbjuder affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning.

http://www.affekta.se/start.php 

Affektfobiterapi - Online-hubb för den variant av affektfokuserad psykoterapi som Katja gillar mest.

https://www.affectphobiatherapy.com 

 

KONTAKT: upplysningenpodcast@gmail.com 

 

NÄSTA AVSNITT: #7 Medvetandet: filosofi och vetenskap.  Kommer i juni 2021.