Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen


Feb 19, 2021

Ett samtal med Hamid Kazemzadeh, yogalärare i Malmö. Om vägen till yogan och olika sätt att utöva den. 

 

INNEHÅLL

Intro. 00.00

Intervjun börjar. 04.45

Hamids väg till yogan. 05.20 

Yoga Teacher Training. 07.20

Yogastilarna: Vinyasa, Hatha, Yin och Nidra. 08.40

Hamids egen träning. 13.20

Skador. 15.00

Ashtanga m.m. 16.30

Yogafilosofi. 21.30

Andningsövningar och meditation. 25.15 

Mat och pruttar. 28.15

Yogalärarens vardag. 29.30

Den lilla pojken. 30.30

Outro. 32.00

 

LÄNKAR

Sudhir Rishi, indisk filosofi- och yogalärare. https://www.sthirayoga.com/about-us 

Hamids Facebook-grupp för donationsklasser utomhus i Malmö under sommaren 2021. https://www.facebook.com/groups/1955745454647323 

 

KONTAKT: upplysningenpodcast@gmail.com