Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen

Apr 5, 2021

Rebecka Malm, leg. psykolog, berättar om sina egna medvetandeskiften och sitt arbete i terapirummet med integration av liknande upplevelser. 

 

INNEHÅLL

Intro: Självet inne i huvudet.

Intervju: Rebeckas medvetandeupplevelse. 07.00

Bakgrunden till Rebeckas skiften. 13.00

Kurs i uppvaknande med Jeffery Martin....