Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen

Mar 5, 2021

Ett samtal med Thomas Hesslow, leg. psykolog och ISTDP-terapeut. 

 

INNEHÅLL

Intro. 

Intervjun börjar. 02.20

Thomas arbete idag. 02.50

Filmade sessioner och upplevelsebaserat lärande. 04.20

Jon Frederickson. 06.40

DEL 1: Thomas väg till ISTDP. 09.00

DBT-teamet. 10.00

Ett ISTDP-teams uppgång och fall. 11.45

Allan...