Preview Mode Links will not work in preview mode

Upplysningen

Sep 5, 2021

Ett samtal som vill inspirera till vidare reflektion runt det mest grundläggande i tillvaron, vårt medvetande.

Vi går igenom några av de frågor som sysselsatt forskare och filosofer på området medvetandestudier. 

Emma Christersson har en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap och filosofi och jobbar idag bland...


May 6, 2021

Ett samtal med Katja Lindert Bergsten, leg. psykolog och psykoterapeut, om olika varianter av affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Katja är även lektor vid Psykologiska Institutionen vid Uppsala Universitet och ansvarig för den psykodynamiska inriktningen på Psykologprogrammet där. 

Vi pratar bland annat om...


Apr 5, 2021

Rebecka Malm, leg. psykolog, berättar om sina egna medvetandeskiften och sitt arbete i terapirummet med integration av liknande upplevelser. 

 

INNEHÅLL

Intro: Självet inne i huvudet.

Intervju: Rebeckas medvetandeupplevelse. 07.00

Bakgrunden till Rebeckas skiften. 13.00

Kurs i uppvaknande med Jeffery Martin....


Mar 5, 2021

Ett samtal med Thomas Hesslow, leg. psykolog och ISTDP-terapeut. 

 

INNEHÅLL

Intro. 

Intervjun börjar. 02.20

Thomas arbete idag. 02.50

Filmade sessioner och upplevelsebaserat lärande. 04.20

Jon Frederickson. 06.40

DEL 1: Thomas väg till ISTDP. 09.00

DBT-teamet. 10.00

Ett ISTDP-teams uppgång och fall. 11.45

Allan...


Feb 19, 2021

Ett samtal med Hamid Kazemzadeh, yogalärare i Malmö. Om vägen till yogan och olika sätt att utöva den. 

 

INNEHÅLL

Intro. 00.00

Intervjun börjar. 04.45

Hamids väg till yogan. 05.20 

Yoga Teacher Training. 07.20

Yogastilarna: Vinyasa, Hatha, Yin och Nidra. 08.40

Hamids egen träning. 13.20

Skador. 15.00

Ashtanga...